1  2  3   4   5   6   7   8   9 Persoons Gebonden Budget

          door DESLI-zorg

Wat is PGB nou eigenlijk ?

  • Het PGB staat voor persoonsgebonden budget; waarmee de betrokkene zelf de zorgverlener, hulp en/of begeleiding kan bepalen; inkopen.
  • PGB is het tegenovergestelde van “Zorg in Natura”, waarbij de laatste weinig tot geen inspraak kent voor de betrokkene.
  • Men dient bij de indicatiestelling al een keuze te maken tussen de twee.
    Dit is wat lastig omdat men dan nog niet weet of de indicatie wordt verstrekt en in welke vorm. Hierdoor kan men zich slecht vooraf oriŽnteren.
  • Er zijn uitzonderingen waar PGB niet toepasbaar is waarvan ik het persoonlijk met enkele situaties niet geheel eens ben.

    Een PGB wordt namelijk altijd aan de betrokkene uitgekeerd en dat geeft nogal eens onoverkomelijke drempels voor deze zorgvorm. Met name bij cliënten met meervoudige problemen.