1   2   3   4   5   6  7  8   9 Persoons Gebonden Budget

          door DESLI-zorg

Voor wie is een PGB?

Het antwoord is zowel lastig als simpel: In principe voor iedereen !
 • Toch moet de zorgvrager wel goed nadenken of de het nemen van de regie, al is het maar de uitbesteding, een op te nemen taak is.
 • De grootste groep is de zorgvragers met thuiszorg. Dit kan worden onderverdeeld in:
  1. De gemeentelijke Wmo
   Huishoudelijke Hulp in elke vorm
  2. De landelijke AWBZ
   Begeleiding algemeen en groep
   Verpleging
   Thuisverzorging